Areopag Energetyki Odnawialnej 2023 


Jako SKN Energetyki mamy przyjemność być współorganizatorem konferencji Areopag Energetyki Odnawialnej 2023 - już VI. edycji wydarzenia tworzonego przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego! Glównym celem wydarzenia jest kontynuowanie działań Stowarzyszenia na rzecz budowy zrozumienia społecznego dla zachodzącego procesu transformacji w kierunku nisko- i zeroemisyjnych źródeł oraz niezbędnych inwestycji w tym zakresie. Jako SKNE jesteśmy zaszczyceni okazją do bycia częścią projektu, który jak najbardziej zgadza się z wizją naszej organizacji, którą jest edukacja społeczeństwa w m.in. kwestiach transformacji energetycznej. 
Wydarzenie odbędzie się 19 grudnia w Auli I budynku C Szkoły Głównej Handlowej

Agenda

9:30 – 10:00 UROCZYSTE OTWARCIE 

10:00 – 11:30 Sesja I WYZWANIA I NOWE PERSPEKTYWY W ROZWOJU SEKTORA OZE  
• Aktualizacja czy głęboka rewizja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – kierunki i zakres zmian
• Ile wiatru offshore, a ile onshore w 2030, 2040 i 2050? 
• Oczekiwane kierunki zmian otoczenia regulacyjnego sektora OZE
• Ograniczenie konkurencji rynkowej i perspektywa sektora finansowego – stagnacja na rynku umów PPA i gwarancji pochodzenia a rekomendacja Rady UE w zakresie wydłużenia mechanizmu limitu ceny
• Źródła finansowania i gotowość łańcucha dostaw do realizacji inwestycji sieciowych 

11:30 – 11.45 PRZERWA 

11:45 – 13.15 Sesja II ABSORPCJA NOWYCH MOCY WYTWÓRCZYCH I ICH INTEGRACJA W KSE
• Rynkowe i nierynkowe narzędzia efektywnej absorpcji nowych mocy OZE (ceny ujemne, SSE/Dyrektywa RED III, cable pooling, energy storage, DSR) 
• Potencjał instalacji hybrydowych i magazynów energii do świadczenia usług systemowych 
• Ile słońca, a ile wiatru w mixie energetycznym? 
• Sector coupling odpowiedzią na wyzwania rosnącej generacji z OZE? 

13:15 – 13.30 PRZERWA 

14:30 – 15.00 Sesja III LOKALNY WYMIAR TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ – Energetyka Obywatelska
• Społeczności energetyczne – kierunki zmian na rynku OZE i rola poszczególnych technologii 
• Finansowanie spółdzielczych projektów OZE
• Znaczenie energetyki obywatelskiej dla rozwoju lokalnego 
• Rola JST, nauki oraz organizacji pozarządowych w kreowaniu lokalnej transformacji energetycznej

15.00-16.00 Poczęstunek w formie wigilijnej 

Wśród zaproszonych Panelistów w poszczególnych sesjach m.in.
prof. Piotr Wachowiak - JM Rektor SGH; Paulina Hennig - Kloska - Minister Klimatu i Środowiska; Maciej Żywno - Wicemarszałek Senatu RP; Rafał Gawin – Urząd Regulacji Energetyki; Tomasz Sikorski - PSE SA; Władysław Ortyl - Marszałek woj. Podkarpackiego; Andrzej Kulig - Koordynator ds. Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego; Łukasz Tomaszewski - Dyrektor dep. Odnawialnych Źródeł Energi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Stanislaw Szultka - Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; prof. Jacek Sierak – Szkoła Główna Handlowa; Holger Gallas - Sevivon; Peter Endrody - GBC Solino; Paweł Strzałkowski - Dyrektor Battery Energy Storage, HUAWEI; dr Grzegorz Maśloch - Szkoła Główna Handlowa; dr Krzysztof Księżopolski - Szkoła Głowna Handlowa;Marek Kulesa - Towarzystwo Obrotu Energią; Sebastian Kwapuliński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej; Albert Gryszczuk – Prezes Zarządu Krajowa Izba Klastrów Energii; Bogusław Regulski - Wiceprezes Zarządu IGCP

Copyright (c)2020, All Rights Reserved.