Atomowa Dyplomacja

Atomowa Dyplomacja. Konferencja o bezpieczeństwie energetycznym i przyszłej roli atomu w polskiej energetyce. 

Czy Polsce potrzebna jest transformacja energetyczna? Czy powinnyśmy odejść od węgla? Czy Polsce potrzebna jest elektrownia atomowa? Na te pytania odpowiedź mogliśmy znaleźć w projekcie ,,Atomowa Dyplomacja” Instytutu Dyplomacji Gospodarczej - konferencji, która odbyła się 18 października 2022 r., której partnerem merytorycznym było SKNE! 

Celem głównym projektu było zainicjowanie debaty nad strategią rozwoju energetyki jądrowej w oparciu o analizę funkcjonowania i ofert oraz ekspansji zagranicznych podmiotów. Projekt skupiał się na wywarciu wpływu na rozwój polskiej energetyki jądrowej, gospodarki i dyplomacji gospodarczej poprzez włączenie szerokiej grupy partnerów społecznych w proces wyboru najkorzystniejszych ofert dotyczących budowy energetyki atomowej w Polsce. 

Celem jest stworzenie stałego mechanizmu konsultacji i koordynacji wspólnych przedsięwzięć analizujących przedsięwzięcia jądrowe i wspierających decydentów w ocenie inwestorów atomowych w ich aktywności na polskim rynku energetycznym. Jest to istotne szczególnie teraz, w rzeczywistości zmienionej przez agresywną politykę Rosji, w tym Nord Stream 2. Projekt Instytutu wyrażał chęć stworzenia odpowiedniej platformy do dyskusji między przedsiębiorcami zagranicznymi, a polskimi politykami, przedsiębiorcami oraz naukowcami celem znalezienia optymalnej oferty umożliwiającej Polsce uzyskanie stabilnego, taniego źródła energii elektrycznej, gwarantującego zarówno miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i naukowej jak i dbałość o ekosystem swoją niskoemisyjnością. Ponadto, celem konferencji było zwiększenie świadomości obywateli Polski w omawianym zagadnieniu.  

8 listopada 2022 r. w SGH odbyła się konferencja podsumowująca to wydarzenie, czyli Prezentacja Raportu "Atomowa Dyplomacja", autorstwa dr. Aleksandra Olecha oraz mgr Natalii Matiaszczyk. Raport opisuje strategie, narzędzia i metody stosowane przez państwa posiadające silny przemysł atomowy we wspieraniu ekspansji zagranicznej tego ostatniego. 
W trakcie wydarzenia autorzy zaprezentowali swoją publikację, praktyki stosowane przez dyplomację oraz przedstawili kluczowe rekomendacje i wnioski. Po prezentacji odbyła się także debata ekspercka na temat raportu i atomowej dyplomacji.


Copyright (c)2020, All Rights Reserved.